Hotline, CSKH, đặt hàng
0933 05 6565

Shop Store
News

News (2)

Thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của Việt ID

μR series 100 mm Recorders

Written by Friday, 16 August 2013 15:14 Published in News 0
Model Chart Paper Item Descripton Part No.
ur10000 µR10000
436101: 1 Pen recorder
436102: 2 Pen recorder
436103: 3 Pen recorder
436104: 4 Pen recorder
B9565AW-KC 100mm x 16m #1 Pen RED B9902AM-KC
#2 Pen GREEN B9902AN-KC
#3 Pen BLUE B9902AP-KC
#4 Pen VIOLET B9902AQ-KC
Plotter Pen PURPLE B9902AR-KC
436106: 6 Dot recorder Ribbon Cassette 6 Colors B9901AX
ur10000 SR10000
SR10001: 1 Pen recorder
SR10002: 2 Pen recorder
SR10003: 3 Pen recorder
SR10004: 4 Pen recorder
z-fold B9565AW-KC 100mm x 16m #1 Pen RED B9902AM-KC
#2 Pen GREEN B9902AN-KC
#3 Pen BLUE B9902AP-KC
#4 Pen VIOLET B9902AQ-KC
Plotter Pen PURPLE B9902AR-KC
436106: 6 Dot recorder Ribbon Cassette 6 Colors B9901AX
ur1000 μR1000
436001: 1 Pen recorder
436002: 2 Pen recorder
436003: 3 Pen recorder
436004: 4 Pen recorder
z-fold B9565AW-KC 100mm x 16m
roll B9902MY-KC 100mm x 20m
(w/chart holder)
#1 Pen RED B9902AM-KC
#2 Pen GREEN B9902AN-KC
#3 Pen BLUE B9902AP-KC
#4 Pen VIOLET B9902AQ-KC
Plotter Pen PURPLE B9902AR-KC
436106: 6 Dot recorder Ribbon Cassette 6 Colors B9901AX
ur1000 SR1000
SR1001: 1 Pen recorder
SR1002: 2 Pen recorder
SR1003: 3 Pen recorder
z-fold B9565AW-KC 100mm x 16m #1 Pen RED B9902AM-KC
#2 Pen GREEN B9902AN-KC
#3 Pen BLUE B9902AP-KC
Plotter Pen PURPLE B9902AR-KC
SR1006: 6 Dot recorder Ribbon Cassette 6 Colors B9901AX
urs1000 μRS1000
436501: 1 Pen recorder
436502: 2 Pen recorder
436503: 3 Pen recorder
436504: 4 Pen recorder
z-fold B9565AW-KC 100mm x 16m
roll B9902MY-KC 100mm x 20m
(w/chart holder)
#1 Pen RED B9930BP-KC
#2 Pen GREEN B9930BQ-KC
#3 Pen BLUE B9930BR-KC
#4 Pen VIOLET B9930BS-KC
Plotter Pen PURPLE B9902AR-KC
436506: 6 Dot recorder Ribbon Cassette 6 Colors B9901AX
ur 100 µR100
4151: 1 Pen recorder
4152: 2 Pen recorder
4153: 3 Pen recorder
z-fold B9565AW-KC 100mm x 16m #1 Pen RED B9565AP-KC
#2 Pen GREEN B9565AQ-KC
#3 Pen BLUE B9565AR-KC
Plotter Pen PURPLE B9565AS-KC
436106: 6 Dot recorder Ribbon Cassette 6 Colors B9901AX
ur100t µR100T
4261: 1 Pen recorder
4262: 2 Pen recorder
4263: 3 Pen recorder
z-fold B9565AW-KC 100mm x 16m #1 Pen RED B9588KG-KC
#2 Pen GREEN B9588KH-KC
#3 Pen BLUE B9588KJ-KC
Plotter Pen PURPLE B9565AS-KC
4266: 6 Dot recorder Ribbon Cassette 6 Colors B9901AX
ur100f µR100F
4351: 1 Pen recorder
4352: 2 Pen recorder
4353: 3 Pen recorder
4354: 4 Pen recorder
z-fold B9565AW-KC 100mm x 16m #1 Pen VIOLET B9625AY-KC
#2 Pen RED B9588KG-KC
#3 Pen GREEN B9588KH-KC
#4 Pen BLUE B9588KJ-KC
Plotter Pen PURPLE B9565AS-KC
Read more...

Mobile Computer

Written by Wednesday, 20 June 2012 09:22 Published in News 0

Sử dụng công nghệ RFID kết hợp với các thiết bị đi động giúp giải quyết tốt hơn vấn đề thời gian xử lý trong khâu bán hàng tại siêu thị

Read more...