Hotline, CSKH, đặt hàng
0933 05 6565

Shop Store
Quảng cáo

Quảng cáo (74)

Thông tin sản phẩm mới / sản phẩm được khách hàng quan tâm

Giấy ghi biểu đồ Kobayashi

Written by Monday, 18 December 2017 18:18 Published in Quảng cáo 0

Chart paper kobayashi

Manufacture name

Our chart No.

OEM Chart No.

Sales unit

Remarks

Kobayashi Create

100-050-00

 

10 books / box

 

100-050-00-1

 

10 books / box

 

100-050-010

 

10 books / box

 

100-050-050

 

10 books / box

 

100-050-0100

 

10 books / box

 

100-050-0100-1

 

10 books / box

 

100-050-0250

 

10 books / box

 

100-050-0500

 

10 books / box

 

100-060-0120

 

10 books / box

 

100-060-0300

 

10 books / box

 

100-070-014

 

10 books / box

 

100-070-014-1

 

10 books / box

 

100-075-0150

 

10 books / box

 

100-080-0400

 

10 books / box

 

100-080-0800

 

10 books / box

 

100-100--5050

 

10 books / box

 

100-100-0200

 

10 books / box

 

180-050-050-1

 

10 books / box

 

180-060-0300

 

10 books / box

 

180-060-0300-1

 

10 books / box

 

180-060-0600-1

 

10 books / box

 

180-080-0400

 

10 books / box

 

180-080-0400-1

 

10 books / box

 

180-080-0800-1

 

10 books / box

 

180-100-0200

 

10 books / box

 

180-100-0200-1

 

10 books / box

 

180-100-0500-1

 

10 books / box

 

180-100-01000

 

10 books / box

 

180-100-01000-1

 

10 books / box

 

180-120-0120

 

10 books / box

 

180-120-0120-1

 

10 books / box

 

180-120-01200

 

10 books / box

 

180-120-01200-1

 

10 books / box

 

180-070-014-1

 

10 books / box

 

180-140-01400

 

10 books / box

 

180-140-01400-1

 

10 books / box

 

180-150-0150

 

10 books / box

 

180-150-0150-1

 

10 books / box

 

180-100-0100

 

10 books / box

 

180-100-0100-1

 

10 books / box

 

180-100-0100 / 200-1

 

10 books / box

 

OKI Data Infotech 
(formerly: Seiko I Infotech)

TP-102C / TP038-08C

 

10 / box

 

TP-201C / TP058-18C

 

10 / box

 

TP-202L / TP058-07L

 

10 / box

 

TP-211C / TP058-25C

 

10 / box

 

TP-312C / TP080-25C

 

10 / box

 

TP-401L / TP080-20L

 

10 / box

 

TP-411L / TP-411-28CL /

 

10 / box

 

TP112-28L

 

10 / box

 

TP-451C / TP112-25C

 

10 / box

 

TP-521C

 

10 / box

 

RDK 
(formerly: Riken Denshi)

SP-10KK (R)

SP-10 equivalent

10 / box

 

Azbil 
(formerly Yamatake)

Y-1000-1 (R)

Y-1000-1 equivalent

10 / box

 

Y-3000-1 (R)

Y-3000-1 equivalent

10 / box

 

180-000-0100

80340408-001 equivalent

10 books / box

Memory from 0 to 100

180-100-0100

81407861-001 equivalent

10 books / box

Memory from 0 to 100

100-100-0100

81406088-001 equivalent

10 books / box

Memory from 0 to 100

Ikeda Keiki Seisakusho

AWL-1017 (R)

AWL-1017 equivalent

10 / box

 

A & di 
(formerly: Nippon Avionics)

0511-1164

0511-1164

5 / box

 

0511-1166

0511-1166

5 / box

 

0511-1226

0511-1226

5 books / box

 

0511-3102

0511-3102

5 books / box

 

Okuradenki

HPSAB001A010501 (R)

HPSAB001A010501 equivalent

30 books / box

Small box three books containing

HZCAA1025AF001 (R)

HZCAA1025AF00 equivalent

10 books / box

 

HZCAA1205AF001 (R)

HZCAA1205AF001 equivalent

10 books / box

 

Osaka precision machinery

E-009A (R)

E009A equivalent

10 / box

 

Ota Keiki Seisakusho

MA-1

MA-1 equivalent

55 sheets / box

55 pieces

MB-1

MB-1 equivalent

55 sheets / box

55 pieces

WR-15H-54 (R)

WR-15H-54 equivalent

10 books / box

For three months

Ogasawara Keiki Seisakusho

OK-5157F-34D (R)

OK-5157F equivalent

10 / box

 

Orientec

5D-7 (R)

5D-7 equivalent

10 / box

 

AR-6000-1 (R)

AR-6000-1 equivalent

10 / box

 

AR-6000-2 (R)

AR-6000-2 equivalent

10 / box

 

Graphtec Corporation

PR-230

PR230 equivalent

10 / box

 

PR-231

PR231 equivalent

10 / box

 

PR-235

PR235 equivalent

10 / box

 

PR306-B

PR306-B equivalent

10 / box

 

PZ-280 (R)

PZ280 equivalent

10 books / box

 

PZ105-B

PZ105-B equivalent

10 books / box

 

PZ410-2B

PZ410-2B equivalent

5 books / box

 

PZ412-4B

PZ412-4B equivalent

10 / box

 

PZ414-8B

PZ414-8B equivalent

1 book / box

 

SP-167

SP167 equivalent

20 / box

Small box 2 bottles

SP-242 (R)

SP242 equivalent

10 / box

 

SP-279 (R)

SP279 equivalent

10 / box

 

SP-310 (R)

SP310 equivalent

10 / box

 

Red ginseng electrical industry

05-110 (R)

05-110 equivalent

10 books / box

 

Kosaka Laboratory

137707

137,707 equivalent

10 / box

 

147791

147,791 equivalent

10 / box

 

2212711

2212711 equivalent

10 / box

 

2413840

2413840 equivalent

10 / box

 

Sanyo TOKKI

KM-0620

KM0620 equivalent

50 books / box

Small box five books containing

Shimadzu Corporation

221-25412-84 (C-R3A, 6A)

221-25412-84 (C-R3A, 6A)

20 / box

 

223-02000-83 (C-R4A)

223-02000-83 (C-R4A)

10 / box

 

223-02000-84 (C-R4A)

223-02000-84 (C-R4A)

10 / box

Perforated

223-02037-81 (C-R5A)

223-02037-81 (C-R5A)

10 / box

Perforated

223-02037-82 (C-R5A)

223-02037-82 (C-R5A)

10 / box

 

223-03483-81 (C-R7A)

223-03483-81 (C-R7A)

10 / box

 

223-04230-81 (C-R7A)

223-04230-81 (C-R7A)

10 / box

 

IS1002 (R)

IS1002 equivalent

10 / box

 

200-91511KK

200-91511 equivalent

10 / box

 

25A103R (R)

25A103R equivalent

10 / box

 

340-41029

340-41029 equivalent

10 / box

 

Shinko Technos

2-10100 (R)

2-10100 equivalent

30 books / box

Small box three books containing

2-1060 (R)

2-1060 equivalent

30 books / box

Small box three books containing

2-1080 (R)

2-1080 equivalent

30 books / box

Small box three books containing

SEKONIC

SA18P-010 (R)

SA18P-010 equivalent

10 books / box

 

881-K01 (R)

881-K01 equivalent

20 books / box

Small box containing two books

881-PT03 (R)

881-PT03 equivalent

20 books / box

Small box containing two books

881A-010L (R)

881A-010L equivalent

10 books / box

 

885-03 (K) (R)

885-03 equivalent

10 / box

 

893-01 (R)

893-01 equivalent

10 / box

 

Chino Corporation

KE-01001A (R)

LE-01001A equivalent

10 books / box

 

KH-01001 (R)

EH-01001 equivalent

10 books / box

 

KM-001 (R)

EM-001 equivalent

15 books / box

Small box three books containing

KM-201 (R)

EM-201 equivalent

15 books / box

Small box three books containing

KL-05052 (R)

EL-05052 equivalent

15 books / box

Small box three books containing

KS-001 (R)

ES-001 equivalent

30 books / box

Small box three books containing

KS-207 (R)

ES-207 equivalent

30 books / box

Small box three books containing

KT-001 (R)

ET-001 equivalent

10 books / box

 

KT-201 (R)

ET-201 equivalent

10 books / box

 

Toa DKK

CH-5154-5KK (R)

CH-5154-5 equivalent

10 books / box

 

SE-10 (R)

SE-10 equivalent

10 / box

 

SE-10Z-2 (R)

SE-10Z-2 equivalent

10 books / box

 

SF-10PXZ-45 (R)

SF-10PXZ-45 equivalent

10 books / box

 

Tokyo Seimitsu

E-CH-R06A

E-CH-R06A equivalent

10 / box

 

E-CH-S02A

E-CH-S02A equivalent

10 / box

 

E-CH-S03A

E-CH-S03A equivalent

10 / box

 

E-CH-S05A

E-CH-S05A equivalent

10 / box

 

E-CH-S15A

E-CH-S15A equivalent

10 / box

Small box 2 bottles

Toshiba

3Z8A0758001 (R)

3Z8A0758001 equivalent

20 books / box

Small box containing two books

3Z8A1614P018

3Z8A1614P018 equivalent

10 / box

 

3Z8A2260P002

3Z8A2260P002 equivalent

10 books / box

 

3Z8A2634P001

3Z8A2634P001 equivalent

10 books / box

 

Nihon Kohden

FQB216-10B (K)

FQB216-10B equivalent

5 books / box

 

FQW210-10A (K)

FQW210-10A equivalent

5 books / box

 

RQS210-6 (K)

RQS210-6 equivalent

10 / box

 

RQS145-6A (K)

RQS145-6A equivalent

5 / box

 

JASCO

J-0060

J-0060 equivalent

10 / box

 

Hattori Clock

Water Research 62-inch No.201 (R)

Water Research 62-inch No.201 equivalent

10 / box

For three months

Pantosu 
(formerly: Japan Electronic Science)

1008Z40 (K) (R)

1008Z40 equivalent

30 books / box

Small box three books containing

2501P50 (K) (R)

2501P50 equivalent

10 / box

 

2516P50 (K) (R)

2516P50 equivalent

10 / box

 

4001 (R)

4001 equivalent

10 / box

 

5801TC

5801TC equivalent

30 / box

Small box 3 pieces

Hioki EE

9220

9220 equivalent

10 / box

 

9221

9221 equivalent

10 / box

 

9222

9222 equivalent

10 / box

 

9223

9223 equivalent

10 / box

 

9227

9227 equivalent

10 / box

 

9228

9228 equivalent

10 / box

 

9231

9231 equivalent

10 / box

 

9232

9232 equivalent

10 / box

 

Hitachi, Ltd.

180-100-0100 / 200-1

ZP-10000 equivalent

10 books / box

 

XP-5000KK050-47T (R)

XP-5000 equivalent

10 books / box

 

661-7501

661-7501 equivalent

10 / box

 

Hiranuma Sangyo

TR-80

TR-80 equivalent

10 / box

 

TR-112

TR-112 equivalent

10 / box

 

Fuji Precision Electric

FBR-1B-14PH (R)

FBR-1B-14PH equivalent

20 books / box

Small box containing two books

FR-103

FR-103 equivalent

10 / box

 

Fuji Electric

FL-4001-S (R)

FL-4001-S equivalent

10 books / box

 

DL-5000-B

DL-5000-B

6 books / box

 

BL-1000-B

BL-1000-B

6 books / box

 

HL-5000-S (R)

HL-5000-S equivalent

10 books / box

 

HL-5001-S (R)

HL-5001-S equivalent

10 books / box

 

NL-1001-S (R)

NL-1001-S equivalent

10 books / box

 

PL-5001-S (R)

PL-5001-S equivalent

10 books / box

 

PN-7531-S (R)

PN-7531-S equivalent

10 books / box

 

Horiba, Ltd.

HF-1 (R)

HF-1 equivalent

10 / box

 

Matsushita Communication Industrial

KQ-060B (R)

VQ-060B equivalent

10 books / box

 

KQ-060H (R)

VQ-060H equivalent

20 books / box

Small box containing two books

KQ-060H (SCP)

VQ-060H (SCP) equivalent

20 books / box

Small box containing two books

Mitutoyo

536922 (R)

536,922 equivalent

10 / box

 

Yokogawa Electric Corporation

B9501AH (K) (R)

B9501AH equivalent

10 books / box

 

B9529AA (K) (R)

B9529AA equivalent

10 books / box

 

B9538RN (K) (R)

B9538RN equivalent

10 books / box

 

B9541AR (K) (R)

B9541AR equivalent

10 books / box

 

B9585AH (K) (R)

B9585AH equivalent

10 books / box

 

B9619AH (K) (R)

B9619AH equivalent

10 books / box

 

B9627AY (K) (R)

B9627AY equivalent

10 books / box

 

B9879AJ (K)

B9879AJ equivalent

5 / box

 

E965KK100-12T (R)

E9653CC equivalent

20 books / box

Small box containing two books

1J212K100-10 (K) (R)

1J212K100-10 equivalent

10 books / box

 

1J212P100-10 (K) (R)

1J212P100-10 equivalent

20 books / box

Small box containing two books

Yokokawadenshikiki

S550-25-260F (R)

S550-25-260F equivalent

10 books / box

 

S601-25-100F (R)

S601-25-100F equivalent

10 books / box

 

Rion

RP-01DKK

RP-01D equivalent

10 / box

 

TP-08KK

TP-08 equivalent

20 / box

 

TP-10KK

TP-10 equivalent

20 / box

 

RKC

B-100HB (R)

B-100HB equivalent

20 books / box

Small box containing two books

R-100 (R)

R-100 equivalent

10 books / box

 

Rika Denki

H25-1 (R)

H25-1 equivalent

10 / box

 

H25-153 (R)

H25-153 equivalent

10 books / box

 

Printer paper 
(blank)

45mm × 50mm × 12mm

 

10 / box

Plain paper (22m)

57mm × 120mm × 250set

 

10 books / box

Plain paper (30m)

58mm × 50mm × 12mm

 

10 / box

Plain paper (22m)

69mm × 50mm × 12mm

 

10 / box

Plain paper (21m)

110mm × 50mm × 12mm

 

10 / box

Thermal paper (30m)

Electrocardiograph paper

EB1-50G

OK-12KE equivalent

5 / box

 

EB3-145D-ZH (70)

OP-358TE equivalent

10 / box

 

EB-210G-ZH (70)

OP-69TE equivalent

10 / box

Line grid

FEZ-210D-10-295VT (K)

OP-621TE (there medical record) or equivalent

5 books / box

 

145F60-H05 (K)

145F60-H05 equivalent

10 books / box

 

210F60-H05 (K)

210F60-H05 equivalent

10 books / box

 

Electroencephalograph paper

HX245-300

FW245-30 equivalent

1 book / box

 

HX245-1000

FW245-100 equivalent

1 book / box

 

PG245-300

FV245-30G equivalent

1 book / box

 

PG345-300

FV345-30G equivalent

1 book / box

 

PG345-1000

FV345-100G equivalent

1 book / box

 
Read more...
Tags kobayashi

Phân phối máy in thẻ nhựa HiTi CS200e - Đà Nẵng

Written by Monday, 15 February 2016 11:11 Published in Quảng cáo 0

Máy in thẻ nhựa HiTi CS200e - Phân phối nhập khẩu toàn quốc

Máy in thẻ nhựa là một dòng sản phẩm công nghệ ứng dụng dùng cho nhu cầu phát hành thẻ. Do vậy để chọn mua máy, đầu tiên bạn cần hiểu rõ nhu cầu sử dụng máy như thế nào. Hiện tại trên thị trường thế giới có 02 công nghệ được phát triển rộng rãi cho các thương hiệu máy in thẻ nhựa:

01Máy in thẻ nhựa sử dụng công nghệ in nhiệt thăng hoa (in trực tiếp lên phôi thẻ nhựa / phôi thẻ đã in offset)

02Máy in thẻ nhựa sử dụng công nghệ in chuyển nhiệt (in trên film, sau đó chuyển hình ảnh sang thẻ)

Ngoài ra, các nhà sản xuất máy in thẻ nhựa còn phát triển thêm các chức năng mở rộng, nâng cao cho các dòng sản phẩm nhằm tạo ra những sản phẩm thẻ nhựa có tính bảo mật cao, lưu trữ thông tin vào chip, từ...

Read more...
Tags HiTi cs200e

Ribbon Union Ep 102S

Written by Wednesday, 12 June 2013 16:12 Published in Quảng cáo 0

Ribbon Union EP 102S

Ribbon 2 màu Black & Red

ep-102s

Read more...

Thimble Filter Advantec No.84

Written by Wednesday, 12 June 2013 16:09 Published in Quảng cáo 0

Thimble Filter Advantec No.84 Nhà sản xuất: Advantec No. 84 - Cellulose Thimbles: Suitable for Soxhlet type extractions or dust sampling. Lipid content <0.1% by weight. Type 84 Filter Material Cellulose Weight (g/m2) 3.6 Thickness(mm) 1.5 Nominal Rating (μm) 8 Collection Efficiency (%, 0.3μm DOP) 89

 

advantec84

Read more...
Ruy băng màu máy in thẻ nhựa EDISecure - DCP 204 (DIC 10201) Ruy băng (mực in) màu YMCKO dùng cho máy in thẻ nhựa EDISecure DCP 240 Công dụng: in hình ảnh, ký tự,... nhiều màu theo thiết kế của thẻ. Đặc biệt có dãy ruy băng K resin (màu đen) dùng in ký tự, barcode màu đen trên cùng thiết kế Mỗi cuộn in được 500 mặt thẻ. Ruy băng màu YMCKO EDISecure Sản phẩm chính hãng EDISecure. Sử dụng cho máy in EDISecure DCP 240 Mỗi cuộn in được 500 mặt thẻ. Xuất xứ: UK.
Read more...

Máy in thẻ nhựa HiTi CS200e - Nhập khẩu phân phối chính hãng

Máy in thẻ nhựa là một dòng sản phẩm công nghệ ứng dụng dùng cho nhu cầu phát hành thẻ. Do vậy để chọn mua máy, đầu tiên bạn cần hiểu rõ nhu cầu sử dụng máy như thế nào. Hiện tại trên thị trường thế giới có 02 công nghệ được phát triển rộng rãi cho các thương hiệu máy in thẻ nhựa:

01Máy in thẻ nhựa sử dụng công nghệ in nhiệt thăng hoa (in trực tiếp lên phôi thẻ nhựa / phôi thẻ đã in offset)

02Máy in thẻ nhựa sử dụng công nghệ in chuyển nhiệt (in trên film, sau đó chuyển hình ảnh sang thẻ)

Ngoài ra, các nhà sản xuất máy in thẻ nhựa còn phát triển thêm các chức năng mở rộng, nâng cao cho các dòng sản phẩm nhằm tạo ra những sản phẩm thẻ nhựa có tính bảo mật cao, lưu trữ thông tin vào chip, từ...

Read more...

HITI CS200e - May in the nhua chinh hang gia tot nhat

Written by Thursday, 02 May 2013 10:10 Published in Quảng cáo 0

Máy in thẻ nhựa HiTi CS200e - Máy in dùng phát hành thẻ khách hàng trên toàn quốc

Máy in thẻ nhựa là một dòng sản phẩm công nghệ ứng dụng dùng cho nhu cầu phát hành thẻ. Do vậy để chọn mua máy, đầu tiên bạn cần hiểu rõ nhu cầu sử dụng máy như thế nào. Hiện tại trên thị trường thế giới có 02 công nghệ được phát triển rộng rãi cho các thương hiệu máy in thẻ nhựa:

01Máy in thẻ nhựa sử dụng công nghệ in nhiệt thăng hoa (in trực tiếp lên phôi thẻ nhựa / phôi thẻ đã in offset)

02Máy in thẻ nhựa sử dụng công nghệ in chuyển nhiệt (in trên film, sau đó chuyển hình ảnh sang thẻ)

Ngoài ra, các nhà sản xuất máy in thẻ nhựa còn phát triển thêm các chức năng mở rộng, nâng cao cho các dòng sản phẩm nhằm tạo ra những sản phẩm thẻ nhựa có tính bảo mật cao, lưu trữ thông tin vào chip, từ...

Read more...

Máy in thẻ nhựa HiTi CS200e - Phân phối nhập khẩu toàn quốc

Máy in thẻ nhựa là một dòng sản phẩm công nghệ ứng dụng dùng cho nhu cầu phát hành thẻ. Do vậy để chọn mua máy, đầu tiên bạn cần hiểu rõ nhu cầu sử dụng máy như thế nào. Hiện tại trên thị trường thế giới có 02 công nghệ được phát triển rộng rãi cho các thương hiệu máy in thẻ nhựa:

01Máy in thẻ nhựa sử dụng công nghệ in nhiệt thăng hoa (in trực tiếp lên phôi thẻ nhựa / phôi thẻ đã in offset)

02Máy in thẻ nhựa sử dụng công nghệ in chuyển nhiệt (in trên film, sau đó chuyển hình ảnh sang thẻ)

Ngoài ra, các nhà sản xuất máy in thẻ nhựa còn phát triển thêm các chức năng mở rộng, nâng cao cho các dòng sản phẩm nhằm tạo ra những sản phẩm thẻ nhựa có tính bảo mật cao, lưu trữ thông tin vào chip, từ...

Read more...

Máy in thẻ nhựa HiTi CS200e - Máy in dùng phát hành thẻ khách hàng tại Bình Dương

Máy in thẻ nhựa là một dòng sản phẩm công nghệ ứng dụng dùng cho nhu cầu phát hành thẻ. Do vậy để chọn mua máy, đầu tiên bạn cần hiểu rõ nhu cầu sử dụng máy như thế nào. Hiện tại trên thị trường thế giới có 02 công nghệ được phát triển rộng rãi cho các thương hiệu máy in thẻ nhựa:

01Máy in thẻ nhựa sử dụng công nghệ in nhiệt thăng hoa (in trực tiếp lên phôi thẻ nhựa / phôi thẻ đã in offset)

02Máy in thẻ nhựa sử dụng công nghệ in chuyển nhiệt (in trên film, sau đó chuyển hình ảnh sang thẻ)

Ngoài ra, các nhà sản xuất máy in thẻ nhựa còn phát triển thêm các chức năng mở rộng, nâng cao cho các dòng sản phẩm nhằm tạo ra những sản phẩm thẻ nhựa có tính bảo mật cao, lưu trữ thông tin vào chip, từ...

Read more...

MÁY IN HITI CS200E (YB)

Written by Wednesday, 17 April 2013 11:21 Published in Quảng cáo 0

Máy in thẻ nhựa HiTi CS200e - Máy in dùng phát hành thẻ khách hàng tại Yên Bái

Máy in thẻ nhựa là một dòng sản phẩm công nghệ ứng dụng dùng cho nhu cầu phát hành thẻ. Do vậy để chọn mua máy, đầu tiên bạn cần hiểu rõ nhu cầu sử dụng máy như thế nào. Hiện tại trên thị trường thế giới có 02 công nghệ được phát triển rộng rãi cho các thương hiệu máy in thẻ nhựa:

01Máy in thẻ nhựa sử dụng công nghệ in nhiệt thăng hoa (in trực tiếp lên phôi thẻ nhựa / phôi thẻ đã in offset)

02Máy in thẻ nhựa sử dụng công nghệ in chuyển nhiệt (in trên film, sau đó chuyển hình ảnh sang thẻ)

Ngoài ra, các nhà sản xuất máy in thẻ nhựa còn phát triển thêm các chức năng mở rộng, nâng cao cho các dòng sản phẩm nhằm tạo ra những sản phẩm thẻ nhựa có tính bảo mật cao, lưu trữ thông tin vào chip, từ...

Read more...