Hotline, CSKH, đặt hàng
0933 05 6565

Results 1 - 1 of 1

SteriTec

Giấy SteriTec dùng kiểm tra nhiệt độ của các hệ thống khử trùng dùng trong công nghệ chế biến đồ hộp. Retort Check

retort-check-0

Giấy đo nhiệt độ dùng trong lĩnh vực khử trùng đồ hộp. Giấy...