Hotline, CSKH, đặt hàng
0933 05 6565

Results 1 - 1 of 1

KOBRA 310 TS

kobra-245-ts

Kobra 310 TS, khoang chứa 135 lít, khe giấy 310mm, dao cắt...