Hotline, CSKH, đặt hàng
0933 05 6565

Results 1 - 4 of 4

Pointman

pointman-nuvia-banner

nuvia-n102

Khe nạp thẻ đơn. Tốc độ in: 200 thẻ/giờ

nuvia-n206

Khe nạp 100 thẻ. Cho phép in 02 mặt

nuvia-n304

Khe nạp 200 thẻ. 02 khay thẻ riêng biệt

td1000

Tốc độ: 0.5s ~ 1s/thẻ. Khay chứa 150 thẻ